• SMP Negeri 1 Balapulang

  • Masa depan yang baik, dimulai dari sekolah ini
  • Jl. Merpati Balapulang Tegal

PENERIMA PIP TAHAP 4,9,14 DAN 15 TAHUN 2020 SMP NEGERI 1 BALAPULANG

No rombel nama_pd no_rekening virtual_acc
1 7A AGISTA IKWAN PRAMESTI 606201006887501     A20420325371070003AI
2 7F AINUN RASYA RASYIDIN 606201006902505     A20420325371070006AN
3 7C ASYIFA KHOERUNISA 606201006900503     A20420325371070019AA
4 7B EKA AYU INDRIYANI 606201006926509     A20420325371070043EI
5 7G KHANIF YUDIANSYAH 606201005687500     A20420325371070067KH
6 7D AYUNDA MULAN PRASTYA 606201006918506     A20420325371070021AA
7 7H DEVINA ALIFATUN NISA 606201006858502     A20420325371070029DA
8 7B DINDA RAMADANI 606201006874508     A20420325371070037DI
9 7C ITTAKUN NISA 606201005664502     A20420325371070061IA
10 7H MASKHUROH 606201005712509     A20420325371070077MH
11 7E AGHNIA ZAERANI 606201006434502     A20420325371070002AI
12 7F DEWI PUJI JAYANTI 606201006452500     A20420325371070031DI
13 7D DWI ADAM RAGA 606201006876500     A20420325371070039DA
14 7H FAREL INDRA FAHRIZA 606201006895504     A20420325371070047FA
15 7D KADEFA REZKY MAULIDA 606201005700502     A20420325371070063KA
16 7I MAYSYAH AYU AMALIYAH 606201006873502     A20420325371070079MH
17 7I BAYU ADITYA YAHYA 606201006943501     A20420325371070022BA
18 7H DEVINA TRI OLINVIA 606201006871500     A20420325371070030DA
19 7G FAIZ AZIZI 606201006884503     A20420325371070046FI
20 7I NAYLA KHOLAFUTSANI 606201006897506     A20420325371070094NI
21 7A NOLAN RAIFANSYAH 606201006840509     A20420325371070099NH
22 7A TIARA RAMADANI 606201006892506     A20420325371070139TI
23 7A NOVA BAGUS ARMALIAN 606201006842501     A20420325371070101NN
24 7H RIVAN AVANDI 606201006466509     A20420325371070117RI
25 7G SEKAR INDAH SEPTIANI 606201006440503     A20420325371070125SI
26 7H USWATUN CHASANAH 606201005705502     A20420325371070141UH
27 7F ZULFATURRIFQOH 606201006924507     A20420325371070149ZH
28 8A ARIH AZZAHRAH 606201006898502     A20420325371080165AH
29 7I RENDI SAPUTRA 606201005652505     A20420325371070111RA
30 7E RIZQI DWI AMANDA 607501005193506     A20420325371070119RA
31 7B WULAN NAUFA AZZAHRA 606201006904507     A20420325371070143WA
32 7H KAISA ANINDYA FITRI 606201006836500     A20420325371070064KI
33 7B MOH. AFRI FRAS SETIAWAN 606201005698501     A20420325371070080MN
34 8A ANGGUN MEI AWALIA PUTRI 606201006461509     A20420325371080163AI
35 8I EKA PUTRI RAMADHANI 606201006930508     A20420325371080187EI
36 8D MOH HENGKI KURNIAWAN 606201006875504     A20420325371080221MN
37 7E SHELA AYU DINANTI 606201006937500     A20420325371070128SI
38 8A ADI AKHMAD KHASAN 606201006865509     A20420325371080152AN
39 7D ARFAN FAHIYAN SYAH 606201006855504     A20420325371070017AH
40 7A DWI NANDA SOLIKHATUL FADILAH 606201006881505     A20420325371070041DH
41 7G FIRDAUS ARDI ALVAROBBY 606201006870504     A20420325371070049FY
42 7I MOH. DARMA SATRIO AJI 606201005672505     A20420325371070081MI
43 8C MUHAMMAD ROEHAN 606201006885509     A20420325371080235MN
44 8G REVA NUR AQILA 606201006869503     A20420325371080251RA
45 8D SEFTIANI 606201006831500     A20420325371080259SI
46 9C ARI ANDRE SAPUTRA 606201006877506     A20420325371090283AA
47 9E ISNANI SAESTU 606201006832506     A20420325371090291IU
48 9I MUHAMMAD EKALAYA IRAWAN 606201006851500     A20420325371090299MN
49 9H SEPTIAN FAJAR FAMBUDI 606201006834508     A20420325371090307SI
50 9A ALYA RATNA SAILA AISYAH 606201006830504     A20420325371090279AH
51 9I DIAZ DIAN PRATAMA 606201006893502     A20420325371090287DA
52 9E MOH. RIZKI ALFIAN NOOR 606201006890504     A20420325371090295MR
53 9E NURLAILY RAHMATIKA 606201006908501     A20420325371090303NA
54 9F TRI YUNISTYA SAPUTRI 606201006913506     A20420325371090311TI
55 9G A. BAHTIAR ARIF SAPUTRO 606201006938506     A20420325371090277AO
56 9G AVAN HANZAH NANGGARA 606201006916504     A20420325371090285AA
57 9F M. ARFAN PRASETIO RESMAN 606201006940503     A20420325371090293MN
58 9E NELTA ANGGITIA 606201006838502     A20420325371090301NA
59 9B SITI SULASTRI MUFAIZAH 606201006939502     A20420325371090309SH
60 7C NOVA WIDIANTO 606201006844503     A20420325371070102NO
61 7A RAVA ADITA SAPUTRA 606201006935508     A20420325371070110RA
62 7G RIZKA LAELATU SYIFA 606201006886505     A20420325371070118RA
63 7G SITI DEWI LESTARI 606201006446509     A20420325371070134SI
64 7B VERA CAHYA HUDIYANA 606201006915508     A20420325371070142VA
65 8F A LA ZAWAYA 606201006868507     A20420325371080150AA
66 7H NIA MAULIDAH 606201005710507     A20420325371070097NH
67 7B SAIDATUL AWWALIYAH 606201006888507     A20420325371070121SH
68 7B TALITA NAYSILLA ZAHWA 606201006872506     A20420325371070137TA
69 8H AMELIA NUR FITRIYANI 606201006833502     A20420325371080161AI
70 8I MUHAMMAD ABDI ARJUNNI'AM 606201006931504     A20420325371080230MM
71 7D AWAN ARYA ARLANGGA 606201006917500     A20420325371070020AA
72 7F DESNIA SAFINATUN NAJJAH 606201006856500     A20420325371070028DH
73 7F DINA FANI FITRIYANI 606201006914502     A20420325371070036DI
74 7G ELSA EMILIANA 606201006933506     A20420325371070044EA
75 7G GUSTI RAMA HERLAMBANG 606201006867501     A20420325371070052GG
76 7C KHUMAIRA AZZAHRA 606201006848507     A20420325371070068KA
77 7H NAELA RADIPA 606201006458506     A20420325371070092NA
78 8E DWI SEPTI RAHAYU 606201006910508     A20420325371080185DU
79 8A MAYA SYAFANA 606201006879508     A20420325371080217MA
80 8B SILVIA ANGGRAENI 606201006847501     A20420325371080262SI
81 9G AKH. KHUSNI MUBAROK 606201006903501     A20420325371090278AK
82 9C DEVIA TANTRI RACHMANI 606201006857506     A20420325371090286DI
83 9C MIRATUN MUAWANAH 606201006894508     A20420325371090294MH
84 9I NURIZA FAOZAN 606201006907505     A20420325371090302NN
85 9H SULTAN SATRIA PERDANA 606201006878502     A20420325371090310SA
86 7D PUTRI RAHMADANI 606201006920503     A20420325371070108PI
87 7I RISQI SINTA AULIYA 606201006866505     A20420325371070116RA
88 7B SATRIYA PUTRA RAMADHAN 606201006941509     A20420325371070124SN
89 7E SITI ANITA 606201006442505     A20420325371070132SA
90 7C UMAR SAPUTRA 606201005921506     A20420325371070140UA
91 8G NUR SEKHA 606201006942505     A20420325371080244NA
92 8I ZALFA HANNA NUR HAIFA 606201006922505     A20420325371080276ZA
93 9D ARYA YUDISTIRA 606201006899508     A20420325371090284AA
94 9E LABIB ALBAHRI 606201006854508     A20420325371090292LI
95 9F MUHAMMAD IBNU CHALDUN 606201006883507     A20420325371090300MN
96 9D SITI HUDAH MAS'ANAH 606201006853502     A20420325371090308SH
97 8I FARKHAN AZZIDAN ADE ZAMZURI 606201006449507     A20420325371080192FI
98 8A MOH. FITRAH ARAYA 606201006861505     A20420325371080224MA
99 9B ANDRE SAPUTRA 606201006835504     A20420325371090280AA
100 9B FADILAH NUR RAMADANI 606201006852506     A20420325371090288FI
101 9B MOHAMAD WAHYUDIN 606201006912500     A20420325371090296MN
102 9H NURUL ABRORIAH 606201006909507     A20420325371090304NH
103 9F YOGI IRAWAN 606201006905503     A20420325371090312YN
104 7E ARVIN AYU MAULINDA 606201006450508     A20420325371070018AA
105 7F MOHAMMAD HASAN AL BANNA 606201005653501     A20420325371070082MA
106 7E MUHAMMAD RENO SAPUTRA 607501005163501     A20420325371070090MA
107 7E SANIA CARELINI 606201005737509     A20420325371070122SI
108 8I NUR ELOK AFITRI 606201006845509     A20420325371080242NI
109 8I REHAN PUTRA PRATAMA 606201006936504     A20420325371080250RA
110 9I ANGGI OKTAFIA SARI 606201006849503     A20420325371090282AI
111 9E INDY LAELIA SAFITRI 606201006829503     A20420325371090290II
112 9E MUHAMAD GILANG RAMADAN 606201006927505     A20420325371090298MN
113 9E RARA PUSPITA NINGRUM 606201006921509     A20420325371090306RM
114 9E ZULFA NAFASABILA 606201006923501     A20420325371090314ZA
115 9I ANDRI GUNAWAN 606201006837506     A20420325371090281AN
116 9C HILMIY DHARMAWAN 606201006901509     A20420325371090289HN
117 9I PRETY HELMALIA 606201006919502     A20420325371090305PA
118 9C ZAHFA NURUL AZKIA 606201006906509     A20420325371090313ZA
119 7C AVITA WIDIYA SARI 606201001549506     A20920325371070027AI
120 8G ACHMAD ALWAN NASHRULLAH 606201006445503     A20920325371080035AH
121 7C ACHMAD MUSYAFFA DZAKIR 606201002066501     A20920325371070001AR
122 7I ANDINI MEYDI YANTI 606201004046507     A20920325371070017AI
123 7D AULIA CAHYA MUTIARA 606201002035500     A20920325371070025AA
124 7H AHMAD AGUS LUWIS PAMUNGKAS 606201002233506     A20920325371070005AS
125 7G ALMA SEPTIANI SALSABILA 607901002795509     A20920325371070013AA
126 7E ARSYA SYAFA SALSABILA 607501005319500     A20920325371070021AA
127 7H BAENANA JIZYAH 606201002052502     A20920325371070029BH
128 8I ALDIAGUSTINSUDRAJATSAPUTRA 606201006448501     A20920325371080037AA
129 8B ARUM PURNAMASARI 606201001183504     A20920325371080045AI
130 8A ARIF MASRUKHIN 607501001943501     A20920325371080043AN
131 7E AENI JULFA 606201001957505     A20920325371070004AA
132 7A ALIYAMARSHAAZIZAH 606201003100502     A20920325371070012AH
133 7B AVRILIA WULANDARI 606201006063505     A20920325371070028AI
134 8E AHMAD SUPENDI 606201005685508     A20920325371080036AI
135 7B ALFIANA HANIYYAH 606201001288508     A20920325371070010AH
136 7A APRIYANI NURUL AZIZAH 606201003195507     A20920325371070018AH
137 7D AULIASALSABILAPUTRI 606201003332507     A20920325371070026AI
138 8E ARDINA OKTAVIA RAMADHANI 606201005728500     A20920325371080042AI
139 7C AHMAD HUSNUL MUNADI 606201003396501     A20920325371070006AI
140 7H ALYSA SOFI KARIMAH 606201001282502     A20920325371070014AH
141 7B ARYA DWI MAULANA 606201001526508     A20920325371070022AA
142 7E BAGUS SUKMA RAMDHANI 606201003326506     A20920325371070030BI
143 8D BANYU SEGARA WULAN TUMANGGAL 606201005731503     A20920325371080046BL
144 7H AMRI AHMAD MUNANDAR 606201001434507     A20920325371070016AR
145 7H ARYANGGA ADNAN FALIANSO 606201002902503     A20920325371070024AO
146 7B CITRA AIRA LESTARI 606201001966504     A20920325371070032CI
147 8H ANDIKA ARI SETIAWAN 606201005730507     A20920325371080040AN
148 8I CAHYA PUTRI ALIM 606201003371501     A20920325371080048CM
149 7E AISHA FEBY RIZKIA 606201003759505     A20920325371070007AA
150 7B AMELIA PUTRI 606201003625502     A20920325371070015AI
151 7D ARYA SALSABILA 606201006284509     A20920325371070023AA
152 7G BINTANG YULIANTO 606201001346500     A20920325371070031BO
153 8G AMALIATUN NI'MAH 606201006463501     A20920325371080039AH
154 7F AKHMAD MU' ARIFIN 606201006003505     A21420325371070001AN
155 8D FARHAH QURROTUN NUFUS 606201001826500     A21420325371080009FS
156 8B NI'MATUS SOLEKHA 606201005677505     A21420325371080017NA
157 9H APRILLIANI DWI SESARIA 606201002078508     A21420325371090025AA
158 9G HANA NILA FEBRIYANTIKA 606201005575509     A21420325371090033HA
159 9G MUHAMMAD FACHRUL FAHREZI 607501001707507     A21420325371090041MI
160 9H RAEKHANUL AKMAL 606201002211504     A21420325371090049RL
161 7C VIA KHOIRUNNISA 606201006011508     A21420325371070005VA
162 8I MUHAMMAD ABDUL KOSIM AL KHUSAIRI 606201005667500     A21420325371080013MI
163 8I TRI MEI SILFI KHOLIDIYAH 606201005676509     A21420325371080021TH
164 9C DIMAS SADAM 606201001671507     A21420325371090029DM
165 9F MOH. YASIN 606201001406504     A21420325371090037MN
166 7G DEVIS ALFARO FATKHEL 606201001113509     A21420325371070003DL
167 8E MOCH. DAMA NASUKHA PRATAMA 606201002223501     A21420325371080011MA
168 8I RIFZAKI EKA PRASETYO 606201004792506     A21420325371080019RO
169 9F ATVUN NI'MAH 606201005553507     A21420325371090027AH
170 9I M. REZA FALAKHUDIN 606201001766506     A21420325371090035MN
171 9E NAELA CAHAYA PUTRI 606201001387506     A21420325371090043NI
172 9A SALMA OKTAVINA 606201005558507     A21420325371090051SA
173 9G NANDA APRILIA 606201001332501     A21420325371090045NA
174 7F SALMANDA MAULIDIA 606201004095506     A21420325371070004SA
175 8G MUHAMAD JUSTIN SYA'BANI 606201002102501     A21420325371080012MI
176 8I TRI INTAN RIZKIANA 606201002012502     A21420325371080020TA
177 9A DEVINA MAYLIN ASRAF 606201001660506     A21420325371090028DF
178 9A M. RIZIQ AL AFIZ ZAENI 606201001946504     A21420325371090036MI
179 9E NAJWA KHAERUNISA 606201001586508     A21420325371090044NA
180 9C SILVIA APRILIANI 607501001880509     A21420325371090052SI
181 7G ALIFIA SALSABILA 606201004100505     A21420325371070002AA
182 8C LINDA SAPUTRI 606201001326500     A21420325371080010LI
183 8C NOVA DWI ARYANI 606201001363502     A21420325371080018NI
184 9E ARDILA OCTAVIANI 606201002133502     A21420325371090026AI
185 9B HENI RESTIKA REFIANA 606201005565504     A21420325371090034HA
186 9F MUHAMMAD ILHAM ROMADHONA 606201002196500     A21420325371090042MA
187 9G RIZKI SLAMET ARYANTO 606201005538507     A21420325371090050RO
188 8F ADE NOVI HIDAYATULLOH 606201005703500     A21420325371080006AH
189 8G MUHAMMAD RAFLI PRATAMA 606201001488506     A21420325371080014MA
190 8H WILDAN ADNAN NATUBA 606201001420508     A21420325371080022WA
191 9E FAIK ZAIN ALFARIZA 606201004787501     A21420325371090030FA
192 9D MOHAMAD ARIFIN 606201001633509     A21420325371090038MN
193 9H NOKIAH SYAH BANAH 606201001896505     A21420325371090046NH
194 8A FAIZUL MANAN 606201002899506     A21420325371080008FN
195 8C NAFISATUL KHORIDAH 606201001200500     A21420325371080016NH
196 9C ANIS ABUNASOR 606201001251501     A21420325371090024AR
197 9D GALIH AHMAD NURFAHREZI 606201001290505     A21420325371090032GI
198 9D MOHAMMAD FADLAN RIFAI 606201001174505     A21420325371090040MI
199 9E PUJIANA LESTARI 606201001792507     A21420325371090048PI
200 8G ERIZDA ZULFA CHOERUNNISA 606201005675503     A21420325371080007EA
201 8F MUHAMMAD RIFKI EGI SAPUTRA 607501003720501     A21420325371080015MA
202 9H ACHMAD DALLAN SYAHIIDAN 606201001453501     A21420325371090023AN
203 9D FITRI DWI LAKSANA PUTRI 606201005561500     A21420325371090031FI
204 9I MOHAMAD FARHAN RAIHAN ARRAHIM 606201001389508     A21420325371090039MM
205 9B NUR AISYAH RAMADHANI 606201005562506     A21420325371090047NI
206 7I FATIMAH AZH ZAHRO AULIA 606201002176500     A21520325371070005FA
207 7E NAISHILAH MASYAILIZZAH 606201001571503     A21520325371070007NH
208 7B AFANDI AMAR SHIDIQ 606201001579501     A21520325371070001AQ
209 8D RIZKI MUBAROQ 606201005678501     A21520325371080009RQ
210 7D VAREL FAGHREZI 607901001249505     A21520325371070008VI
211 7F MUTIARA ARDILLAH 606201003466500     A21520325371070006MH
212 7H ARVIANA NUR FADHILAH 606201002157506     A21520325371070002AH
213 9I ALFIN SEPTIANA RIPTA 606201003048506     A21520325371090010AA
214 7F EZZA FACHREZI 606201001590507     A21520325371070004EI
215 9C MUCHAMAD AJI ATHIF ULWAN 606201003307502     A21520325371090012MN
216 7F DEAH REVANDA CAHAYA 606201001551503     A21520325371070003DA
217 9A LIRRA YULIANA PUTRI 606201003015503     A21520325371090011LI

Komentar

Rapor semester 1

Makasih atas info nya

Terima kasih atas bantuannya

Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
SMP NEGERI 1 BALAPULANG ADAKAN TRY OUT ONLINE

Untuk membekali siswa kelas 9  menghadapi Ujian Sekolah ( US ), SMP Negeri 1 Balapulang  adakan Try Out online taggal 11 April 2022 sampai 14 April 2022. Inilah link untuk men

09/04/2022 12:01 - Oleh Admin SPENSABA
SK PENETAPAN KELULUSAN

04/06/2021 20:05 - Oleh Admin SPENSABA
Pengumuman Kelulusan

Langkah-langkah menggunakan aplikasi :   Menggunakan website buka link https://www.pdkkabtegal.com/simpdk/web.php?id=Ng== Scroll ke bawah sampai pada terlihat pada gambar&nbs

03/06/2021 10:35 - Oleh Admin SPENSABA
Daftar Peserta AKM ( Asesmen Kompetensi Minimum ) Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMP Negeri 1 Balapulang Tahun Pelajaran 2020/2021.

  NO NISN NM PES KELAS KETERANGAN     1 0077752285 AGUS ZIDNI ILMAN NAFIA 8B UTAMA     2 0074744951 AYU PUTRI NUR HIDAYAH 8B UTAMA  &nbs

12/01/2021 09:05 - Oleh Admin SPENSABA
PEMBAGIAN RAPOR ONLINE VIA WEBSITE

Sabtu, 19-12-2020, SMP Negeri 1 Balapulang bagikan raport secara online melalui website.  Pembagian raport secara online melaluli Website  ini sekaligus launching  websit

19/12/2020 12:54 - Oleh Admin SPENSABA